ولایت مطلقه حضرت بر کل هستی

یقین داشته باشید کسی که صادقانه در جستجوی امام عصر ارواحنا فداه باشد و در راه آن حضرت خدمت نماید و درباره تعجیل ظهور آن بزرگوار دعا و تلاش نماید، سرانجام راه به جایی می برد و روزنه ای به سویش گشوده می شود؛ بنابراین از کمک و فداکاری نسبت به آن حضرت که دوران غیبت-همچون ریسمانی که دشمنان به گردن اول مظلوم عالم هستی حضرت امیر المومنین علیه السلام افکندند، و دستان آن بزرگوار را بستند-دستان آن حضرت را بسته است؛ دست بر ندارید. و با تلاش در راه ظهور حضرت بقیة الله ارواحنا فداه و فراهم کردن مقدمان آن، تاری از ریسمان غیبت را پاره کنید.

اطمینان داشته باشید اگر کسی از خورشید تابناک وجود او در زندگی بهره مند شود و شکی به خود راه ندهد، منظور نظر حضرتش قرار می گیرد و آن بزرگوار با کلامی یا پیامی یا نگاهی خاطر او را خشنود و قلبش را شاد می نماید؛ زیرا ممکن نیست کسی در جستجوی حقیقتی باشد و در راه آن قدم بردارد، مگر آنکه سرانجام به همه مقصود خویش و یا به مقداری از آن دست می یابد.

حضرت امیر المومنین علیه السلام می فرمایند: کسی که در جستجوی چیزی باشد به تمام آن یا مقداری از آن می رسد.

شما با قاطعیت و یقین معتقد باشید که اینک گرچه دوران تاریک غیبت است و نوبت اظهار ولایت و قدرت حضرت بقیة الله ارواحنا فداه نرسیده؛ ولی با این وجود آن حضرت قطب دائرهً امکان و امیر عالم هستی هستند و ولایت مطلقه آن بزرگوار سراسر جهان را فرا گرفته است.

در زیارت آن حضرت می خوانیم :

                                      سلام بر شما ای قطب عالم هستی

همه موجودات عالم هستی در عصر تاریک غیبت و همچنین در دوران نورانی ظهور در پرتو ان وجود مقدس به زندگی ادامه می دهند و مدیون امامت و رهبری آن بزرگوار می باشند.

نه تنها ذرات مادی جهان بلکه بزرگان عالم که مسیحا نفسند تابع و پیرو فرمان ان بزرگوارند؛ بلکه شخص حضرت عیسی دم مسیحایی و مقام ارزشمند خود را به یمن وجود ان حضرت و آباء گرامی آن بزرگوار به دست آورده است. و نه تنها در عصر ظهور که اکنون نیز در تحت لوای امامت و رهبری آن بزرگوار به انجام وظیفه مشغول است.

در زیارت امام زمان ارواحناه فداه می خوانیم:

سلام بر شما ای رهبر مسیح.

این ولایت و رهبری مخصوص روزگار پر شکوه ظهور نیست، بلکه اکنون نیز حضرت عیسی در جایگاه عظیم خود افتخار پیروی از مقام امامت و رهبری آن بزرگوار را دارا می باشد.

/ 0 نظر / 26 بازدید