آخرالزمان

رسول گرامی اسلام حضرت محمد بن عبدالله (ص) میفرمایند:

و می بینی که بر فراز منبر مردم را به نیکی . پرهیزکاری دعوت

می کنند، ولی گوینده به آنچه امر می کند؛ خود عمل نمی کند.

منبع: بشاره الاسلام – صفحه 44.

/ 0 نظر / 25 بازدید