سوگندی فاطمی

قالت فاطمه الزهرا علیها السلام:

و الله لادعون الله علیک و الله لا اکلمک بکلمه ما حییت

سوگتد به خدا تو را نفرین می کنم قسم به پروردگار تا زنده ام کلمه

با تو صحبت نخواهم کرد. حضرت این تعهد و قسم های جلاله خود را

به اول ظالم به رسول خدا حضرت محمد بن عبدالله و

ظالم به آل طاهرین ایشان فرمودند. 

--------------------------------------------------------------------

کشف الغمه جلد 2 صفحه 37

/ 0 نظر / 27 بازدید