بر خلیفه غاصب لعنت

پیامبر گرامی اسلام (ص) نزول آیه و ابلاغ و امر الهی را به

 فاطمه زهرا (س) ابلاغ فرمودند و ادامه دادند که دخترم فدک

 مال تو است در آن تصرف نما اگر چه می دانم پس از من آن

 را غصب می کنند و از دست تو می گیرند حضرت فاطمه

 زهرا فرمودند که ای رسول خدا تا شما زنده هستید من هرگز

 در باغات فدک تصرفی نخواهم کرد تو بر من سزاوارتری و

 اموال من مال تو است اما برای اثبات حق من در فدک مدرک

 و سند آن را محکم و استوار فرما.

آنگاه حضرت رسول خدا (ص) مردم را در منزل خویش

جمع کردند و حکم الهی را به همگان ارائه فرمودند.

و اما بعد غاصبین به حکم رسول خدا و کلام محکم مادر

 ما حضرت فاطمه زهرا دختر پیامبرگرامی اسلام (ص)

 توجهی نکردند و از روی نفس پلید ودنیا پرستی خویش

 بر خطای غصب فدک اسرار کردند و تا قیامت

 خود را ملعون محبین فاطمه زهرا (س) کردند.

الا لعنت الله علی القوم الظالمین و خلفاء الغاصبین

/ 0 نظر / 25 بازدید