تسلیت شهادت امام هادی النقی

از آثار شهادت امامان معصوم (ع)

شهادت امام علی بن محمد الهادی النقی بر همه اهل ولای ایشان تسلیت باد

/ 1 نظر / 25 بازدید
عبدالزهرا

سلام آدم گفت آیا قبل از من کسی را از خاک آفریده ای خداوند متعال فرمود نه ای آدم. پس این پنج نوری که ایشان در هیئت و صورت خود می بینم چه کسانی هستند‍ خدای عزوجل فرمود : این پنج نور از فرزندان تو هستند که اگر ایشان نبودند تو را خلق نمی نمودم برای این پنج نور پنج اسم از اسامی خودم مشتق نمودم اگر این پنج نور نبودند ، بهشت و جهنمی نمی آفریدم ، عرش و کرسی را نمی آفریدم، آسمان و زمین ا نمی آفریدم، نه ملائکه و نه انسان و نه جن هیچ یک را نمی آفریدم پس بدان من محمود هستم و این نور محمد است من عالی هستم و این علیست من فاطر هستم و این فاطمه است من احسان هستم و این حسن است من محسن هستم و این حسین است. به عزت خود قسم یاد کرده ام که احدی پیش من نیاید که به مقدار ذره ای از دانه خردل دشمنی پنج نور در دل داشته باشد