مادرم!!!

این وصیتی است که فاطمه دختر پیغمبر خدا (ص) می نویسد:

فاطمه شهادت می دهد که خدایی جز خدای یگانه وجود ندارد

حضرت محمد (ص) بنده و پیامبر  او است

بهشت بر حق و دوزخ بر حق است

قیامت خواهد آمد و شکی در آن نیست

خداوند کلیه افرادی را که در قبرها دفع شده اند برمی انگیزد

یا علی من فاطمه دختر حضرت محمد (ص) می باشم

خدا مرا در دنیا و آخرت برای شما تزویج کرد

یا علی شما از دیگران برای تجهیز من مقدم هستی

مرا حنوط کن

غسل بده

شبانه مرا دفن کن

در تاریکی شب بر من نماز بگزار

در ظلمت شب مرا به خاک بسپار

هیچکس را از سفر آخرت من خبر مکن

من شما را به خدا می سپارم

و به فرزندانم تا قیامت سلام می رسانم

 ----------------------------------------------------------------------

زمانی شب فرا رسید حضرت مولا امیرالمومنین علی علیه السلام  پیکر مطهر و مقدس و این حورای انسیه را با اندوهی عظیم غسل داد و در میان تابوت نهاد و رو به مولایمان حسن علیه السلام فرمودند:

ابوذر را بیاور  

وقتی ابوذر آمد

جنازه نورانی آن بانوی مظلومه را در محل نماز قرار دادند

بر وجود آسمانی زهرای محمد (ص) نماز خواندند

آن گاه حضرت مولانا و سیدالوصیین بعد از نبی دست های غریبی خود را به سوی آسمان بلند کرد و فرمود:

پروردگارا این پیکر یاک دختر پیغمبر تو است که تو او را از دنیای ظلمانی به طرف نور بردی و او همه گستره زمین را نورانی نمود

هنگامی که تصمیم گرفتند جنازه آن مظلومه را دفن کنند

صدایی از یکی از بقعه های بقیع شنیده شد که می گفت:

الی  الی

به سوی من! به سوی من! زیرا تربیت و سرشت او از من اخذ شده است

آنان زمانی که نگاه کردند با قبری آماده روبرو شدند

تابوت را به سوی آن قبر بردند و پیکر ملکوتی حضرت زهرا را به آن قبر سپردند

حضرت امیرالمومنین حیدر علی علیه السلام بر کنار قبر نشستند و فرمودند:

ای قبر! من امانت خود را به تو می سپارم این بدن دختر رسول خاتم الهی است

ناگاه صدایی شنیدند که می فرمود:

یا علی! امشب من از تو به او مهربان ترم

برگرد و مهموم مباش!

حضرت مولا علی علیه السلام  قبر را پر کردند و با زمین همسطح کردند

تا علامتی نداشته باشد و پنهان باشد و ناپیدا بماند

این قبر تا صبح ظهور حضرت مولای زمین و  زمان حضرت مهدی صاحب امر مخفی خواهد بود

بازماندگان زهرا به خانه بازگشتند

و به عزاداری مخفی و گریه مخفی و بغض پنهانی پرداختند

و شیعیان علی و زهرا را تا قیام قائم آل محمد (عج) عزادار ساختند

بارالها به حرمت بازماندگان غمگین حضرت زهرا

به خاطر انتقام مظلومیت های مادر سادات و  خانم هر دو عالم

زهرای معصومه مظلومه و فاطمه منصوره مغضوبه در

ظهور محیی معالم دین و اهله و معز المومنین المستضعفین

خلیفه بر حق و حجت بر حق و ولی امر خودت

حضرت بقیت الله الاعظم مولا اباصالح المهدی تعجیل فرما
 
/ 0 نظر / 5 بازدید