پنج گل از گلستان غررالحکم

حضرت مولا امیرالمومنین علی علیه السلام

در کتاب شریف غررالحکم می فرمایند:

ستم بر یتیمان و کنیزان کردن رنج و گرفتاری را

فرود می آورد و نعمت و آسایش را می گیرد

فصل 48   حدیث 43

 

حضرت مولا امیرالمومنین علی علیه السلام

در کتاب شریف غررالحکم می فرمایند:

بر تو باد به نیکی کردن به مردم که

آن برترین زراعت است و سودمندترین سرمایه است

فصل 49  حدیث 32

 

حضرت مولا امیرالمومنین علی علیه السلام

در کتاب شریف غررالحکم می فرمایند:

در عجبم از کسی که عیب های مردم را بد می داند در صورتی

که عیوب خودش از همگان بیشتر است و او آن ها را نمی بیند

فصل 54   حدیث 19

 

حضرت مولا امیرالمومنین علی علیه السلام

در کتاب شریف غررالحکم می فرمایند:

حق با همه کمی بسیاری از باطل را نابود می کند

به مانند آتش که بسیاری ازهیزم را می سوزاند

فصل 61   حدیت 23

 

حضرت مولا امیرالمومنین علی علیه السلام

در کتاب شریف غررالحکم می فرمایند:

بسیار کم اتفاق می افتد که شخص شتابکار

چاره گریش به رستگاری برسد و یا

شخص اندوهناک دوستی اش پایدار ماند

فصل 61   حدیث 29

/ 0 نظر / 24 بازدید