از مولا علی (ع) بیاموزیم

 حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام می فرمایند:

رمز پیروزی و موفقیت نتیجه فکر و دوراندیشی است

 و دوراندیشی به آزمودگی و تجربیات بستگی دارد

*****

الظفر بالحزم و الحزم بالتجارب

*****

The mystery of victory and success is the result

 of thought, and prediction, providence,

 and farsightedness depends on learning

 and experience

**********

حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام می فرمایند:

تجربیات آدمی پایانی ندارد و معلومات انسان عاقل بوسیله

تجربه همواره رو به افزایش است

*****

التجارب لا تنقضی و العقل منها فی زیاده

*****

There is no end to experiences of man, and

 wise mans knowledge because both

 increase permanently with experience

**********

حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام می فرمایند:

کسی که در کارها با تهور و بدون دوراندیشی اقدام کند

راههای گریز از آن بر او بسته خواهدشد

*****

من اخطا وجوه المطالب خذلته الحیل

*****

The person who takes action with bravery

 but without farsightedness,

 the ways of escape will be closed to him

************

حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام می فرمایند:

لجاجت و خودکامگی فکر آدمی را تباه می کند

*****

اللجاجه تسل الرای

*****

Obstinacy and selfishness, will corrupt

 and ruin the mind of person

************

حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام می فرمایند:

آدم کم تجربه زود فریب می خورد

*****

من قلت تجربته خدع

*****

An inexperienced man will be

 very soon deceived

************

حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام می فرمایند:

تفکر و دوراندیشی قبل از شروع کار

سبب مصونیت از پشیمانی است

*****

التدبیر قبل العمل یومنک من الندم

*****

Expedience and farsightedness before

beginning to work causes immunity to regret

************

/ 3 نظر / 26 بازدید
احساس بارونی ..

کدام نقطه ی این خاک زیر پا ی تو نیست ؟ / کدام پاره ی خورشید آشنا ی تو نیست ؟ بگو کدام نسیم شکفته در واد ی است ؟ / که ذهنش آینه بندانی از صفا ی تو نیست . . . یا ابا صالح المهدی ادرکنی

زهرا

سلام (پشیمانی در تصمیم خدایی نیست .) موفق و سربلند باشید در پناه خدا. اللهم عجل لولیک الفرج

منتظر یار

سلام بر شما .با آفتاب مهربانی به روزم و منتظر حضورتان