اعتقاد به موعود نجات بخش

1 - در مذاهب یهود، نصاری، مانی، زرتشت و اسلام از انتظارموعودی نجات دهنده سخن به میان است که او خواهد آمد و همه جهان را اصلاح خواهد نمود، مثلا یهودیان و مسیحیان چشم به راه رجعت حضرت مسیح(ع) دوخته اند. این سخن برگزیده از کتاب «اشعیاء»باب شصت و یکم است.


در مذاهب یهود، مسیح و زرتشت قبل از ظهور نجات دهنده نیروهای بدی ظاهر می شوند، نزد یهود هجوم یاءجوج و ماءجوج، نزد عیسویان اژدها یا جانور «یوحنایی» و پیامبر کذاب، نزد زرتشتیان «مار ضحاک» که همان «دجال» مسلمانان است.


نزد هر سه ملت نجات دهنده از دودمان عالی مرتبه خواهد بود، نزدیهودیان و عیسویان از نژاد پادشاه اسرائیل، نزد زرتشتیان «سوشیانس» پسر زرتشت است.


مسلمانان نیز معتقدند انهدام نیروی دجال یا پیامبر کذاب به دست امام غایب انجام خواهد گرفت که او نیز از اولاد پیامبراسلام(ص) است.


پیروان دین «مانی» نیز معتقدند که «مانی» در آخر زمان ظهور خواهد کرد و نام او «خردشهرایزد» است، وقایعی که باظهور او مصادف می شود، عبارت است از علامات شگفت انگیزی که درآسمان پدید می آید و دال بر آمدن «خرد شهر ایزد» می باشد، اودانش را پیش از تکمیل «فرشگرد» به دنیا می آورد، فرشتگانی ازشرق و غرب به فرمان او فرستاده می شوند و به همه اهل دنیا پیام می فرستد، اما اشخاص شرور او را انکار می کنند [1] .


2 - علامه مجلسی در بحار بابی را ویژه اخباری ساخته که از طریق کاهنان بر روی الواح و سنگ نوشته ها به دست انسان رسیده ومی نویسد:


«چون خبر شکست رستم فرخزاد در جنگ قادسیه به یزدگرد ساسانی فرزند شهریار رسید، وبه او گفته شد رستم کشته و پنجاه هزار ازنیروهای او از پا درآمدند، یزدگرد اهل خانه، زن و فرزند را به قصد فرار از مداین خارج کرد و در برابر باب ایوان مداین ایستاد و گفت: سلام بر تو ای ایوان اینک از تو روی می گردانم لیکن یا من به تو باز خواهم گشت و یا مردی از فرزندانم. «وراجع الیک، اناء او رجل من ولدی». که هنوز زمان او نزدیک نشده و روزگار او نرسیده است.


سلیمان دیلمی می گوید: بر امام صادق(ع) وارد و از این مساله پرسیدم که منظور یزدگرد از این جمله که یا مردی از فرزندانم به ایوان کسری باز خواهد گشت، چیست؟


فرمود: او صاحب شما حضرت قائم به امر خداوند عزوجل است که فرزند ششم از فرزندان من است که از یزدگرد متولد گشته پس فرزند او به شمار می رود [2] .


گفتنی است که فرار یزدگرد با زن و فرزند چنان که در سخن بالااشاره شده، دلیل آن است که مادر امام زین العابدین(ع) در نبرد قادسیه اسیر نشده چنان که در حالات حضرت سجاد(ع) پیرامون آن تحقیق به عمل آمد.

 

 

[1] زندهوهومن یسن، صادق هدایت، ص 24، 25 چاپ چهارم،تهران 1344ش.


[2] بحار: ج 51، ص 164.

 

/ 0 نظر / 26 بازدید