قضاوت امام مهدى علیه السلام

قضاوت امام مهدى علیه السلام به شیوه حضرت داوود علیه السلام

امام صادق علیه السلام فرمود:

دنیا به آخر نمی‌رسد تا مردى از نسل من قیام کند که به حکم داوود و سلیمان قضاوت کند، از مردم شاهد و دلیل نخواهد و درباره هر کس به حق حکم کند.»

منابع: بحار الانوار 52 / 319 حدیث 21. ص 32. حدیث 22. قضاوت امام مهدى علیه السلام به شیوه حضرت داوود علیه السلام

امام صادق علیه السلام فرمود:

دنیا به آخر نمی‌رسد تا مردى از نسل من قیام کند که به حکم داوود و سلیمان قضاوت کند، از مردم شاهد و دلیل نخواهد و درباره هر کس به حق حکم کند.»

منابع: بحار الانوار 52 / 319 حدیث 21. ص 32. حدیث 22. قضاوت امام مهدى علیه السلام به شیوه حضرت داوود علیه السلام

امام صادق علیه السلام فرمود:

دنیا به آخر نمی‌رسد تا مردى از نسل من قیام کند که به حکم داوود و سلیمان قضاوت کند، از مردم شاهد و دلیل نخواهد و درباره هر کس به حق حکم کند.»

منابع: بحار الانوار 52 / 319 حدیث 21. ص 32. حدیث 22.

/ 0 نظر / 25 بازدید