بشنو از من حسین بن علی

حضرت امام حسین علیه السلام می فرمایند:

قائم هذه الامه هو التاسع من ولدی، و هو صاحب الغیبه، و هو الذی یقسم میراثه و هو حی.

قائم این امت، نهمین فرزند من است، او صاحب غیبت است، و او کسی است که در حال حیاتش میراث او را تقسیم می کنند.

منبع: الزام الناصب صفحه 67

حضرت امام حسین علیه السلام می فرمایند:

فی التاسع من ولدی سنه من یوسف و سنه من موسی بن عمران و هو قائمنا اهل البیت یصلح الله امره فی لیله واحده.

در نهمین فرزند من سنتی از حضرت یوسف و سنتی از حضرت موسی بن عمران است، او قائم ما اهل بیت است، خداوند در یک شب کار او را فراهم می آورد

منبع: بحارالانوار، جلد 51 صفحه 103

/ 1 نظر / 26 بازدید
یــــــاســـــــــ

اى تو صاحبِ زمان! اى تو صاحبِ زمین! دل جدا ز یاد تو، آشیانه اى خراب وبى صفاست... یادِ سبز و روح بخش تو، یاد لطف بى نهایت خداست... کوچه باغ سینه ام ،اى گل محمدى، به عطر نامت آشناست... اى کرامت وجود! باد غربتى که مى وزد به کوچه هاى بى تو ،بوى مرگ مى دهد ... بوى خستگى ..افسردگى... کوچه ها در انتظار یک نسیم روح بخش ،یک پیام آشنا ودلنواز سینه را گشوده اند... کوچه هاى ما همیشه عاشق تو بوده اند...