از اشتراک های امام حسین (ع) و امام زمان (عج)

اشتراک در اهداف بین امام حسین علیه السلام  وامام زمان حضرت مهدی(عج)

حضرت امام باقر علیه السلام می فرمایند: اذا قام القائم ذهب دوله الباطل(1)
هنگامی که قائم قیام کند، هر آینه قدرت نمائی باطل از بین می رود.

هدف امام حسین علیه السلام نیز در زیارت اربعین چنین بیان شده است:

و بذل مهجته فیک لیسنقذ عبادک من الجهاله و حیره الضاله(2)

و خون خود را تقدیم تو کرد تا انسان ها را از نادانی و گمراهی رهایی بخشد.

1- کافی جلد 8 صفحه 287

2- مفاتیح الجنان زیارت اربعین

/ 1 نظر / 9 بازدید
علی

السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین(ع) التماس دعا[گل]