کلامی از امام صادق علیه السلام

حضرت امام جعفر صادق علیه السّلام می فرمایند:

 

اَلْحُجّهُ قَبْلَ الْخَلْقِ وَ مَعَ الْخَلْقِ وَ بَعْدَ الْخَلْقَ

 

حجت خدا پیش از خلق بوده و با خلق

 

 می باشد و بعد از خلق هم خواهد بود.

 

کافی جلد 1 صفحه 251

/ 2 نظر / 6 بازدید