اولین شهید ولایت

گلی که فصل خزان بردمید محسن بود

    گلی که رنگ چمن را ندید محسن بود

گل همیشه بهار علی که از بیداد

    چو غنچه جامه به تن بردرید محسن بود

کنار خانه زهرا یگانه سربازی

    که شد براه ولایت شهید محسن بود

یگانه گوهر بحر ولایت و عصمت

    که در صدف و در خون تپید محسن بود

یگانه طفل شهیدی که زاد و مرد ولی

    دمی نوازش مادر ندید محسن بود

یگانه طفل شهیدی که چشم مادر هم

    شد از نظاره او ناامید محسن بود

یگانه طفل که ناخورده شیر مادر را

   ولیک, شهد شهادت چشید محسن بود

یگانه طفل شهیدی که کس نمی داند

   ز بعد قتل کجا آرمید محسن بود

یگانه رهسپر راه عشق کز منزل

   جدا نگشته به منزل رسید محسن بود

یگانه مرغ پر و بال بسته ای که آخر

   ز آشیانه سوزان پرید محسن بود

تو خون ز دیده "موید" بریز و بازبگوی

   گلی که رنگ چمن را ندید محسن بود

                            شعر از شاعر اهل بیت موید

/ 1 نظر / 7 بازدید
محسن

سلام. محسن نماد ظلمی شد که به حضرت زهرا(س) روا داشتند. با مطلبی در مورد اعجاز قرآن به روزم و مشتاقم نظر شما رو در موردش بدونم.