صدافیان

صدافیان - - -

آنانکه همچون صدام و قذافی  زندگی می کنند - نفرین خدا بر ایشان باد!

هشدارهای پیامبر گرامی اسلام (ص) را درباره

زمامداران خائن در ذیل این عکس بخوانید

صدافیان

حضرت پیامبر گرامی اسلام (ص) می فرمایند:

ستکون علیکم ائمه یملکون علیکم ارزاقکم یحدثونکم فیکذبونکم؛ لایرضون منکم حتی تحسنوا قبیحهم؛ و تصدقوا کذبهم.

رهبرانی بر شما مسلط می شوند؛ که روزی های شما را به دست می گیرند، چون با شما سخن می گویند دروغ می گویند، از شما راضی نمی شوند مگر هنگامی که کارهای ناشایست ایشان را تحسین کنید و دروغ های آنها را تصدیق کنید.

صحیح مسلم جلد 8 صفحه 58- بشاره الاسلام صفحه 23- الامام المهدی صفحه 217- بحارالانوار جلد 52 صفحه 212.

 

حضرت پیامبر گرامی اسلام (ص) می فرمایند:

یکون فی آخرالزمان امراء ظلمه و وزراء فسقه و عرفاء ظلمه و امناء خونه.

در آخرالزمان زمامدارانی ستم پیشه و وزیرانی فاسق و عارفانی ستمگر و امین هایی خیانتکار می باشند.

منتخب الاثر صفحه 432- بحارالانوار جلد 52 صفحه 193- غیبت نعمانی صفحه 130- الامام المهدی 219- الزام الناصب صفحه 182.

/ 0 نظر / 25 بازدید