غزل فیض کاشانی

ای صبا نکهتی از خاک در یار بیار

ببر اندوهِ دل و مژده‌ی دیدار بیار
یعنی از نائب حق مژده‌ی وصلی برسان

نامه‌ی خوش خبر از عالم اسرار بیار
تا معطر کنم از لطف نسیم تو مشام

نغمه ای از نفحات نفس یار بیار
گردی از رهگذر سرور ارباب نظر

بهرِ بی تابی این دیده خونبار بیار
حال زار دل این خسته افکار بگو

خبری از بر آن مونس غمخوار بیار
روزگاریست که دل چهره‌ی مقصود ندید

لمعه‌ی نور از آن مجمع انوار بیار
بهر آرام دل فیض ز خاک در او

بی غباری که پدیدار از اغیار بیار 1                                                                                     

1 شوق مهدی ، فیض کاشانی ، صفحه 110

/ 0 نظر / 5 بازدید