زهر دوران

شکیبا باش دلم

شکیبا باش و توکل بر خدا کن

همه غمهای عالم را رها کن

دمی تنها نشین با این دل تنگ

کمی هم یاد یار با وفا کن

همان یاری که تنها و غریب است

به دشت و کوی و صحرا بی بدیل است

خدایا دل دگر طاقت ندارد

جفا و زهر دوران را نگارد

--------------------------------------

بخوان دعای فرج را دعا اثر دارد

دعا کبوتر عشق است که بال و پر دارد

بخوان دعای فرج را که یوسف زهرا(س)

زپشت پرده غیبت به ما نظر دارد   

/ 1 نظر / 23 بازدید